STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chạy kèm theo hệ thống máy định danh virus, vi khuẩn Aptima® HPV Assay; Aptima® HPV 16 18/45 Genotype Assay Hologic, Inc. Hologic, Inc. Dùng để phát hiện định tính, định tuýp HPV nguy cơ cao 16 18/45. Quy tắc 3, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C