STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lenses) Theo phụ lục Theo phụ lục VSY Biotechnology BV. Thủy tinh thể được chỉ định để đặt vào mắt nhằm điều chỉnh thị lực ở bệnh nhân là người lớn có tình trạng lão thị Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C