STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng Theo phụ lục Theo phụ lục Mediland Enterprise Corporation Dùng để cố định bệnh nhân một chỗ, để bác sỹ phẫu thuật dễ thao tác trong quá trình phẫu thuật. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A