STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ HÓA X QUANG LMT1717W DIGITAL FLAT PANEL DETECTOR; LMT1417W DIGITAL FLAT PANEL DETECTOR LIVERMORETECH. INC LIVERMORETECH. INC Chuyển đổi số hóa và xử lý hình ảnh X quang Quy tắc 10, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B