STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent động mạch vành phủ thuốc Eurolimus Theo phụ lục Theo phụ lục Eurocor Tech GmbH Điều trị bệnh nhân bị hẹp mạch vành, các tổn thương nguyên bản ở động mạch vành giúp làm giãn các vùng lõm của động mạch vành trong can thiệp nong mạch và đặt stent mạch vành. Quy tắc 8, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D