STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thấu kính dùng cho máy tán sỏi laser 697099295702 Accutech Co., LTD, Trung Quốc Accutech Co., LTD, Trung Quốc Linh kiện máy tán sỏi Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Bảo vệ thấu kính dùng cho máy tán sỏi laser 697099295701 Accutech Co., LTD, Trung Quốc Accutech Co., LTD, Trung Quốc Linh kiện máy tán sỏi Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Bản mạch chủ dùng cho máy tán sỏi laser 697099295801; 697099295901 Accutech Co., LTD, Trung Quốc Accutech Co., LTD, Trung Quốc Linh kiện máy tán sỏi Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Bản mạch năng lượng phản hồi cùng cho máy tán sỏi laser 697099295804; 697099295903 Accutech Co., LTD, Trung Quốc Accutech Co., LTD, Trung Quốc Linh kiện máy tán sỏi Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Bản mạch khởi động bộ phát tia laser dùng cho máy tán sỏi laser 697099295802; 697099295902 Accutech Co., LTD, Trung Quốc Accutech Co., LTD, Trung Quốc Linh kiện máy tán sỏi Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Màn hình dùng cho máy tán sỏi laser 697099295803; 697099295906 Accutech Co., LTD, Trung Quốc Accutech Co., LTD, Trung Quốc Linh kiện máy tán sỏi Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Bộ nguồn điện dùng cho máy tán sỏi laser 697099295807; 697099295905 Accutech Co., LTD, Trung Quốc Accutech Co., LTD, Trung Quốc Linh kiện máy tán sỏi Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Máy cắt đốt lưỡng cực Plasma SM10C; SM20C; SM30C Simai Co., LTD, Trung Quốc Simai Co., LTD, Trung Quốc Cắt đốt nội soi u xơ tiền liệt tuyến Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C