STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo WEGO F12, F13, F14, F15, F16, F18, F20, MF14, MF16, MF18, MF19, HF10, HF12, HF14, HF15, HF18, HF19, Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd. Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd. Sử dụng trong liệu pháp chạy thận nhân tạo cho người suy thận cấp và mãn tính. Quy tắc 11, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C