STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kẹp sinh thiết OP-FCP-6-I; OP-GRA-6-I; OP-LAS10-3-I; OP-LAS16-3-I; OP-SCI-3-I LiNA Medical Polska Sp.z.o.o LiNA MEDICAL APS Dùng trong việc hỗ trợ các thao tác của thủ thuật của bác sĩ tại ống cổ tử cung và khoang tử cung Quy tắc 6 Mục B/ Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dụng cụ soi cổ tử cung và phụ kiện OP-201-6-I LiNA Medical Polska Sp.z.o.o LiNA MEDICAL APS Dùng trong việc hỗ trợ các thao tác của thủ thuật của bác sĩ tại ống cổ tử cung và khoang tử cung Quy tắc 10 Mục C, Quy tắc 6 Mục B/ Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Thiết bị cắt tế bào nội soi ổ bụng không dây MOR-1515-1-I; MOR-1515-6-I LiNA Medical Polska Sp.z.o.o LiNA MEDICAL APS Dùng trong việc hỗ trợ phẫu thuật ổ bụng Quy tắc 6 Mục B/ Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Thiết bị cắt bỏ nội mạc tử cung LIB-1 LiNA Medical Polska Sp.z.o.o LiNA MEDICAL APS Dùng để loại bỏ nội mạc tử cung điều trị trong chảy máu kinh nguyệt nhiều Quy tắc 6 Mục B/ Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B