STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng bảo hộ y tế ND.S6IGL2/MSU30, IGPEUB4001 CÔNG TY SẢN XUẤT THIẾT BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN NAM DƯƠNG/ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY NAM DƯƠNG/ VIỆT NAM Bảo hộ bên ngoài quần áo. Sử dụng trong môi trường y tế, phòng chống dịch bệnh. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A