STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xịt mũi Nitric oxide VirX Nextar ChemPharma Solutions Ltd. Sanotize Research and Development Corp. Được sử dụng để tạo một hàng rào cơ học chống lại virus (ví dụ, SARS-CoV-2) trong khoang mũi. Quy tắc 5,phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A