STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nôi sơ sinh YXZ-011B Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Dùng vận chuyển trẻ sơ sinh hoặc trong thời gian cách ly để điều trị bệnh Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Xe đẩy bệnh nhân nằm YX-4 Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Dùng để vận chuyển bệnh nhân trong bệnh viện Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Xe đầy bệnh nhân ngồi YXT-2 Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Dùng để vận chuyển bệnh nhân trong bệnh viện Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Giường bệnh 1 tay quay YXZ-C-039 Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Dùng ở trong các khoa của bệnh viện để cho bệnh nhân nghỉ ngơi trong quá trình điều trị Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Tủ đầu giường YXZ-800 Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Dùng cho bệnh nhân để thuốc và vật dụng cá nhân. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
6 Xe tiêm YXZ-A023D Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Dùng cho y tá vận chuyển thuốc để điều trị cho bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A
7 Giường khám bệnh YXZ-4A Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd., Trung Quốc Dùng cho bệnh nhân nằm để khám bệnh. Quy tắc 4 TTBYT Loại A