STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ÁO CHOÀNG PHÒNG CHỐNG DỊCH Green GMC/GL1; Green GMC/GL2 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC Giúp bảo vệ cơ thể con người một cách toàn diện, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người có bệnh hoặc môi trường có dịch bệnh Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A