STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cấy ghép tự tiêu sinh học trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Vít cấy ghép tự tiêu sinh học được làm từ vật liệu tổng hợp cao cấp dùng trong cấy ghép khớp gối. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D