STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống Theo phụ lục Theo phụ lục Joimax Gmbh Vật tư tiêu hao sử dụng trong phẫu thuật nội soi cột sống Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2019/TT-BYT TTBYT Loại B