STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây máy gây mê Ventipro không co dãn Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
2 Dây thở 2 bẫy nước VentiPro Silicone Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
3 Bộ dây thở có bẫy nước gia nhiệt VentiPro Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
4 Bộ dây thở có bẫy nước gia nhiệt, tạo ẩm VentiPro Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
5 Ballon gây mê Ventipro Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
6 Dây máy gây mê Ventipro co dãn Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
7 Dây thở 2 bẫy nước VentiPro Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B