STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ngáng miệng 600001; 600002; 600003 ENDO-FLEX GmbH ENDO-FLEX GmbH Ngáng miệng dùng nhiều lần Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ngáng miệng 600030; 600020; 600010; 600007; 600006; 600005; 600004 ENDO-FLEX GmbH ENDO-FLEX GmbH Ngáng miệng dùng 1 lần Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Van sinh thiết ZB0100; ZB0120; ZB0101; ZB0121 ENDO-FLEX GmbH ENDO-FLEX GmbH Dùng với máy nội soi ống mềm, để điều chỉnh tăng giảm áp lực hút của máy bơm hơi hay máy bơm nước trong lúc thực hiện kỹ thuật nội soi Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A