STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent thay đổi dòng chảy Theo phụ lục Theo phụ lục Phenox GmbH Là một sản phẩm cấy ghép mạch máu tự mở rộng và cho phép điều chỉnh và chọn lọc lưu lượng máu trong các động mạch ngoài và nội sọ. Những đặc tính này giúp tái tạo nội mạch của các động mạch bị bệnh dọc theo cổ và nội sọ. Quy tắc 8, mục 2, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D