STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe lăn điện nâng tay vịn đa chức năng cao cấp TM111 Wen'an Wantong Medical Equipment Co., Ltd. Wen'an Wantong Medical Equipment Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
2 Xe lăn điện phục hồi chức năng cao cấp cho người già người khuyết tật (bánh nhỏ) TM95D Wen'an Wantong Medical Equipment Co., Ltd. Wen'an Wantong Medical Equipment Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
3 Xe lăn điện phục hồi chức năng cao cấp cho người già người khuyết tật (bánh to) TM95N Wen'an Wantong Medical Equipment Co., Ltd. Wen'an Wantong Medical Equipment Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
4 Xe lăn điện ngả gập phục hồi chức năng phiên bản tiên tiến cao cấp TM096 Wen'an Wantong Medical Equipment Co., Ltd. Wen'an Wantong Medical Equipment Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
5 Xe lăn điện gấp tiện dụng kĩ thuật cao dành cho người già, người khuyết tật cao cấp TM094 Wen'an Wantong Medical Equipment Co., Ltd. Wen'an Wantong Medical Equipment Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
6 Xe lăn điện gấp thông minh jbh-d09 định vị GPS cao cấp TM011 Hengshui Jinyu Medical Equipment Co., Ltd. Hengshui Jinyu Medical Equipment Co., Ltd Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
7 Xe lăn tay khung gấp phục hồi chức năng cao cấp TM06 Good nurse equipment flagship store Good nurse equipment flagship store Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 4, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
8 Xe lăn điện công nghệ mới tự động ngả nằm (bánh to) TM036D TM036D Jirui Medical Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Jirui Medical Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
9 Xe lăn điện công nghệ mới tự động ngả nằm (bánh nhỏ) TM036D TM036D Jirui Medical Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Jirui Medical Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
10 Xe lăn điện chuyên nghiệp kiểu dáng gọn nhẹ TM59 Jirui Medical Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Jirui Medical Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
11 Xe lăn điện nâng hạ TM083D Hengshui Jinyu Medical Equipment Co., Ltd. Hengshui Jinyu Medical Equipment Co., Ltd Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A