STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ẩm CO2 14452 ; 13946 ; 14876 Labotect Labor-Technik-Göttingen GmbH Labotect Labor-Technik-Göttingen GmbH Dùng để nuôi cấy phôi trong Hỗ trợ sinh sản Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B