STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm chắn tia không bức xạ 750001 BHH Mikromed Sp. z o.o. BHH Mikromed Sp. z o.o. Sử dụng trong phẫu thuật Quy tắc 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A