STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân các loại Okeplast First Aid Dressing 19 x 64mm, Okeplast First Aid Dressing 19 x 64mm, OKE Plast Batik First Aid Dressing 19 x 64mm, Oke Fancy Plaster Emoticon 19 x 64mm, OKE Plast First Aid Dressing (Color Your Day) 19 x 64mm, Oke Fancy Plaster 19 x 64mm, Okeplast Spider-power First Aid Dressing 19 x 64mm, OK plast plastic Bandage Spots 25mm, Okeplast Assorted Plasters 19x72mm; 25x75mm; 25x25mm; 25mm PT Indo Abadi Saramakmur- Indonesia PT Indo Abadi Saramakmur- Indonesia Sử dụng đế dán lên vết thương, giúp bảo vệ các vết thương, vết cắt, trầy, xước,.. 1 mục 1 TTBYT Loại A