STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi khuẩn Treponema Palidum Determine™ Syphilis TP Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd. - Chiba Plant Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd. Xét nghiệm Determine™ Syphilis TP là một xét nghiệm miễn dịch định tính, đọc kết quả bằng mắt thường, dùng để phát hiện kháng thể kháng Treponema Palidum là loại vi khuẩn gây ra bệnh giang mai trong mẫu huyết thanh, huyết tương hay máu toàn phần. Xét nghiệm có mục đích phát hiện kháng thể kháng Treponema Pallidum ở người bị nhiễm bệnh. Quy tắc 3, phần III, phụ lục 1, thông tư 39/ 2016/ TT-BYT TTBYT Loại C