STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu lấy dấu răng Cavex CA37, Cavex ColorChange Cavex Holland B.V.- Hà Lan Cavex Holland B.V.- Hà Lan Lấy dấu răng nha khoa 5 mục 1 TTBYT Loại A