STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mask khí dung dung trong y tế Nebulizer Mask NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO. NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO. Là dụng cụ giúp bệnh nhân hấp thu được lượng lớn dung dịch xông một cách hiệu quả và dễ dàng Quy tắc 11 phần II, ,Thông tư 39/2016/TT-BYT, và Điều 4, mục 2, khoản d, Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B
2 Bình dẫn lưu vết thương kín 200ml/400ml Wound drainag System NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Dụng cụ dẫn dịch thoát ra từ các vết thương Quy tắc 7 phần II, ,Thông tư 39/2016/TT-BYT, và Điều 4, mục 2, khoản d, Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B
3 Ampu bóng bóp Manual Resuscitator NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Dụng cụ hỗ trợ hô hấp, cung cấp oxy đối với bệnh nhân Quy tắc 2 phần II, ,Thông tư 39/2016/TT-BYT, TTBYT Loại A