STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị kiểm soát dòng điện để tạo sóng điện từ và xung điện Spooky2, Generator Nanjing Clean Energy Co.Ltd – Trung Quốc Nanjing Clean Energy Co.Ltd – Trung Quốc Khử khuẩn các thiết bị đồ dùng gia dụng QT 15 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C