STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ Rh Matrix Rh Phenotype Card with Anti-D Tulip Diagnostics [P] Ltd. Tulip Diagnostics [P] Ltd. Xét nghiệm định tính xác định kiểu hình kháng nguyên hệ Rh Quy tắc 2 - Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro TTBYT Loại D