STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thùng chứa chất thải IRU Alinity m IRU Waste Container KMC Systems Inc Abbott Molecular Inc Alinity m IRU Waste Container là thùng nhựa dùng để chứa khay phản ứng chiết tách sau khi sử dụng; là phụ kiện đi kèm được chỉ định dùng trên hệ thống Anility m tự động Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Thùng chứa chất thải rắn Alinity m Waste Box Cardinal health, Inc Abbott Molecular Inc Alinity m Waste Box là thùng nhựa chứa chất thải như ống phản ứng (RV), đầu côn và chất thải khuếch đại, là phụ kiện đi kèm được chỉ định dùng trên hệ thống Anility m tự động Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Khay chứa hóa chất tách chiết Alinity m Intergrated Reaction Unit (IRU) MGS Abbott Molecular Inc Alinity m Intergrated Reaction Unit (IRU) là một khay nhựa sử dụng một lần dùng để chứa các thành phần cần thiết để chiết tách mẫu và quy trình PCR bao gồm khay IRU, típ bao thanh từ , ống phản ứng (RV) và nắp (RV). Khay chứa hóa chất là phụ kiện đi kèm được chỉ định dùng trên hệ thống Anility m tự động Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Đầu côn 1000 µL Alinity m Pipette Tips, 1000 µL Hamilton Company Abbott Molecular Inc Alinity m Pipette Tips, 1000 µL là phụ kiện đi kèm được chỉ định sử dụng trên hệ thống Anility m tự động để bơm hút chất lỏng trên hệ thống Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Đầu côn 50 µL Alinity m Pipette Tips, 50 µL Hamilton Company Abbott Molecular Inc Alinity m Pipette Tips 50 µL là phụ kiện đi kèm được chỉ định sử dụng trên hệ thống Anility m tự động để bơm hút chất lỏng trên hệ thống Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A