STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da theo cơ chế Ultra Beaujet/ AJT-C1 Ilooda Co.,Ltd., Ilooda Co.,Ltd., Giúp thẩm thấu thuốc qua da xóa nhăn, trẻ hóa da Quy tắc 11 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C