STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 PTFE-coated guidewires- Dây dẫn phủ PTFE AE0032 ; AE0035 Coloplast Coloplast dùng trong y tế Quy tắc 5 TTBYT Loại B