STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy sinh thiết chân không Encor Enspire SenoRx, Inc – Mỹ Bard Peripheral Vascular Inc – Mỹ Dùng để lấy sinh thiết u vú, thực hiện thủ thuật nạo bỏ u vú với những trường hợp nhẹ. 11 TTBYT Loại B
2 Phụ kiện máy sinh thiết chân không Máy motor gắn kim (EnCor Driver) Kim sinh thiết chân không (Encor Probe) Bàn đạp chân (Encor Foot Pedal) Bình chứa dịch (Encor Canister) Ống hút dịch (Encor Enspire Vacuum Assisted Cass) SenoRx, Inc – Mỹ Bard Peripheral Vascular Inc – Mỹ Phụ kiện của máy sinh thiết chân không 11 TTBYT Loại B
3 Kim đánh dấu u vú Chesbrough Bard Peripheral Vascular Inc – Mỹ Bard Peripheral Vascular Inc – Mỹ Dùng để dánh dấu vị trí u vú khi thực hiện phẫu thuật hoặc lấy sinh thiết 6 TTBYT Loại B