STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy tán sỏi Laser niệu khoa Auriga XL 4007 Boston Scientific Corporation- Mỹ Boston Scientific Corporation- Mỹ Dùng để tán sỏi niệu khoa 9 mục 1 TTBYT Loại C
2 Phụ kiện Máy tán sỏi Laser niệu khoa Sợi cáp laser LightTrail Dây dẫn PERCUFLEX PLUS Dây dẫn Polaris Loop Dây dẫn đường niệu khoa Sensor Dây dẫn đường niệu khoa ZEBRA Ro bat soi Segura Hemisphere Ro bat soi Zero Tip Boston Scientific Corporation- Mỹ Boston Scientific Corporation- Mỹ Dùng hỗ trợ thực hiện thủ thuật tán sỏi cùng máy Auriga XL 4007 9 mục 1 TTBYT Loại C