STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) Immunoglobulin A Abbott Ireland Diagnostics Division Abbott Ireland Diagnostics Division Xét nghiệm Immunoglobulin A được sử dụng để định lượng IgA trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên hệ thống ARCHITECT cSystems. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B