STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chốt neo cố định dây chằng chéo Theo phụ lục Theo phụ lục S.B.M SAS Dùng để cố định vỏ xương trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước của khớp gối Quy tắc 8, mục B, phần II, phụ lục 1 Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C