STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị laser điều trị bệnh Multidiode Derma 980-30 Quanta System S.p.A Quanta System S.p.A Mạch máu Da liễu Nội mạch Phẫu thuật tổng quát Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C