STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị ghi hình chuyên dụng dùng trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Foreseeson Custom Displays, Inc (Foreseeson Korea) Máy ghi hình chuyên dụng sử dụng để ghi lại hình ảnh, video được kết hợp với những thiết bị phẫu thuật chuyên môn cao và thiết bị chẩn đoán được sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu,... Thiết bị không dùng để chẩn đoán. Quy tắc 12, Mục C, Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Foreseeson Custom Displays, Inc (Foreseeson Korea) Màn hình chuyên dụng sử dụng trong y tế dùng hiển thị hình ảnh, video và thông tin bệnh nhân từ các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như camera nội soi, siêu âm, tim mạch hoặc trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Mục C, Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A