STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bơm tiêm chụp mạch Pelicangio Perouse Medical, Pháp Perouse Medical, Pháp Chụp mạch 2 mục 1 TTBYT Loại B
2 Van cầm máu chữ Y Myshell lite Perouse Medical, Pháp Perouse Medical, Pháp Cầm máu 2 mục 2 TTBYT Loại B
3 Manifold 2, 3 đường Manifold Perouse Medical, Pháp Perouse Medical, Pháp Đo áp suất 2 mục 1 TTBYT Loại B