STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin Haptoglobin Fisher Diagnostics Abbott Laboratories Diagnostics Division Xét nghiệm Haptoglobin được dùng để định lượng haptoglobin trong huyết thanh hay huyết tương người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B