STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu lấy dấu răng AROMA FINE PLUS FAST SET AROMA FINE PLUS NORMAL SET EXAFLEX INJECTION EXAFLEX PUTTY EXAFLEX REGULAR PERI COMPOUND GC Corporation- Nhật Bản GC Corporation- Nhật Bản Dùng để lấy dấu răng 5 TTBYT Loại A
2 Đại nhám kim loại NEW METAL STRIP GC Corporation- Nhật Bản GC Corporation- Nhật Bản Dùng để mài dũa răng 5 TTBYT Loại A
3 Vật liệu thạch cao đổ mẫu răng GC FUJIROCK GC Corporation- Nhật Bản GC Corporation- Nhật Bản Dùng để đổ mẫu thạch cao hàm răng giả 5 TTBYT Loại A