STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều khiển tự động bơm xi măng cột sống từ xa không bức xạ YT-III Dragon Crown Medical Co., Ltd Dragon Crown Medical Co., Ltd Sản phẩm được sử dụng kết hợp với các dụng cụ khác, dùng để bơm/ đổ xi măng vào cột sống Quy tắc 9, phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B