STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin Haptoglobin Abbott Ireland Diagnostics Division Abbott Ireland Diagnostics Division Xét ngiệm haptoglobin được sử dụng để định lượng haptoglobin trong huyết thanh hoặc huyết tương người hệ thống Alinity c Systems. QT6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin Albumin BCG2 Abbott Ireland Diagnostics Division Abbott Ireland Diagnostics Division Xét ngiệm Albumin BCG2 được sử dụng để định lượng albumin trong huyết thanh hay huyết tương người trên hệ thống Alinity c Systems. Xét ngiệm Albumin BCG2 được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các bệnh chủ yếu về gan và thận. QT6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B