STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị trị liệu giấc ngủ BY-Dreamy-C00, BY-Dreamy-C01, BY-Dreamy-C02, BY-Dreamy-AC08, BY-Dreamy-AC09, BY-Dreamy-B16, BY-Dreamy-B17, BY-Dreamy-B18, BY-Dreamy-B19, C-20C, C-20A, B-20S, B-25S, B-25A, B-25T, B-25P, B-30T, B-30P, B-30F Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd/ Trung Quốc Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong điều trị Quy tắc 02 - Phần II TTBYT Loại B
2 Máy làm ấm, ẩm oxy dòng cao HF8, HF7, HF6, HF8M Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd/ Trung Quốc Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong điều trị Quy tắc 02 - Phần II TTBYT Loại B
3 Ống thở làm ấm HT1, HT2, HC1 Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd/ Trung Quốc Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong điều trị Quy tắc 11 - Phần II TTBYT Loại B