STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường G-5 HENGSHUI BOSHIKANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD HENGSHUI BOSHIKANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD Dùng để trong phòng bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II,Thôngtư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại A
2 Giường bệnh nhân A01-II HENGSHUI BOSHIKANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD , HENGSHUI BOSHIKANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD , Dùng để lưu trú bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II,Thôngtư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại A