STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị bằng không khí lạnh Koolio KOOLIO DAOL MED Co., Ltd. DAOL MED Co., Ltd. giúp giảm đau và giảm phù nề bằng cách giữ nhiệt độ thấp. Quy tắc 9, Mục C, Phần 2, Phụ lục 1 Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B