STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dính y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Ningbo Pinmed Instrument Co., Ltd Dùng để băng bó vết thương, vết mổ, phẫu thuật cho bệnh nhân Quy tắc 1, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A