STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường HP-DG02 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để đựng đồ cá nhân, thuốc cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà, cơ sở y tế di động,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn để dụng cụ HP-BDC02 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Sử dụng để dụng cụ trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Giá treo dịch truyền HP-CT02 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Sử dụng để treo chai truyền dịch, truyền dịch cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, tại nhà, … Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bàn khám phụ khoa Inox HP-BPK02 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để khám, chữa bệnh trong khoa sản tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, … Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bàn đẻ và làm thủ thuật HP-BD03 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để khám, đỡ đẻ, làm thủ thuật trong khoa sản tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, … Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Xe tiêm 3 tầng HP-XĐ4 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Xe tiêm bệnh án điện tử NIHOPHAWA-HL7 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, … Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Máy hút dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Máy hút dịch (Model: NIHOPHAWA-ES300, NIHOPHAWA-ES400 NIHOPHAWA-ES2200): Ứng dụng để hút đàm, dịch cho người lớn và trẻ nhỏ trong các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, gia đình,…. Máy hút dịch áp lực thấp dẫn lưu màng phổi kín model NIHOPHAWA-ST1200: Ứng dụng cho các trường hợp sau: Tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi, tràn mủ màng phổi, dẫn lưu ổ bụng, các chỉ định khác của bác sĩ cho bệnh nhận sau mổ, dịch khớp,… Quy tắc 11 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B