STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phòng dịch SMS - Tiêu chuẩn AAMI Cấp 1 Isolation Gown 824R AMMI Level 1/ SafeWear; Isolation Gown 824L AMMI Level 1/ SafeWear A R MEDICOM (M) SDN BHD A R MEDICOM (M) SDN BHD Áo choàng phòng dịch không dành cho phẫu thuật nhằm bảo vệ nhân viên y tế và bệnh nhân từ việc chuyển vi sinh vật, dịch cơ thể và hạt vật liệu. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A