STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Pakion Medical Material Co.Ltd Dùng để đóng gói các thiết bị y tế trước khi tiệt trùng và duy trì độ vô trùng của sản phẩm sau khi tiệt trùng Quy tắc 4 phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A