STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đo tốc độ máu lắng Theo phụ lục Theo phụ lục SFRI SAS, France SedTrol là vật liệu kiểm soát tốc độ máu lắng (erythrocyte sedimentation rate - ESR) 2 mức, được thiết kế để đánh giá độ chính xác và độ chụm của máy xét nghiệm ESR3000 của hãng SFRI. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Quy tắc 6 TTBYT Loại B