STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca, pH ISE Control (Na+, K+, Cl-, Ca2+, pH) (chủng loại trên nhãn: ISE Control) / R04S035 SFRI SAS SFRI SAS, France Dung dịch kiểm soát chất lượng cho máy xét nghiệm điện giải ISE 2000, 3000, 4000, 4500, 5000 và 6000 của hãng SFRI, cho các thông số natri, kali, clorid, calci và pH. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Quy tắc 3 TTBYT Loại B