STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phẫu thuật (áo choàng phòng dịch) VIN-1000 Hợp Tác Xã Công Nghiệp Nhật Quang Hợp Tác Xã Công Nghiệp Nhật Quang Giúp bảo vệ cơ thể con người một cách toàn diện, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người có bệnh hoặc môi trường có bệnh Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Áo choàng phẫu thuật (áo choàng phòng dịch) VIN-1800 Hợp Tác Xã Công Nghiệp Nhật Quang Hợp Tác Xã Công Nghiệp Nhật Quang Giúp bảo vệ cơ thể con người một cách toàn diện, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người có bệnh hoặc môi trường có bệnh Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A